Skillsets

Prestere Produktivitet Sinnsro Ta vare på seg selv Selvpleie

Motstandsdyktighet Negativ tenkning Selvregulering Selvhåndtering Sinnsro Mental robusthet Følelsesmestring Lykke

Livsmestring Sinnsro Selvutvikling Selvkunnskap Følelser

Avlæring Motstandsdyktighet Negativ tenkning Selvhåndtering Sinnsro Mental robusthet

Perspektiv Tenkning Selvhåndtering Forståelse Sinnsro Fokusere Problemløsning Beslutningstagning Forenkle Bevissthet

Mental helse Ta vare på seg selv Sinnsro Endringstoleranse Gøy

Forståelse Kommunikasjon Formidling Tenkning Bevissthet Overbevise Adferdsendring Sinnsro Læring

Bevissthet Forståelse Kommunikasjon Formidling Selvforståelse Tenkning Adferdsendring Sinnsro

Processes

Selvregulering Selvhåndtering Sinnsro

Selvregulering Selvhåndtering Sinnsro Negativ tenkning