Kompetanse
Category

Foundational skills

Grunnleggende ferdigheter alle mennesker er tjent med å mestre.

Skillsets

Emotional intelligence

Følelser Foundational skills Intelligens

Lytte

Forholde seg til folk Soft skills Kommunikasjon Samkjøring Læring Ledelse Foundational skills Problemløsning Ta vare på andre Forståelse Omsorg Godhet

Stille gode spørsmål

Kommunikasjon Relasjonsutvikling Problemløsning Tenkning Kreativitet Innovere Adferdsendring Læring Problemidentifisering Foundational skills Ledelse Forståelse

Være trygg på seg selv

Mental helse Foundational skills Egenkjærlighet Selvfølelse Tro på seg selv Mental robusthet Lykke Selvbilde

Si nei

Foundational skills Self-care Prestere Livskontroll Grensesetting Finne tid Fokusere Lykke Ta vare på seg selv Ledelse Beslutningstagning Selvpleie

Verne om seg selv

Ta vare på seg selv Foundational skills Ledelse Finne tid Egenkjærlighet Grensesetting

Pleie seg selv

Mental helse Ta vare på seg selv Foundational skills Ledelse Selvpleie

Growth mindset (vekstmentalitet)

Mindset Selvutvikling Ledelse Jobb/studier Foundational skills Læring Tro på seg selv Prestere Positivitet Self-accountability Forelderskap

Ikke ta/fordele skyld (klandre)

Avlæring Selvfølelse Foundational skills Forholde seg til folk Ledelse Tro på seg selv Godhet Selvregulering Negativ tenkning

Bygge selvinnsikt (introspeksjon)

Livsmestring Mental helse Egenkjærlighet Selvutvikling Foundational skills Lykke Forståelse Selvkunnskap Selvrealisering Bevissthet Selvhåndtering

Organisere seg selv

Arbeid Organisere Livskontroll Finne tid Fokusere Foundational skills Ledelse Prestere Holde orden Tillit

Selvutvikling

Produktivitet Selvutvikling Lykke Foundational skills Selvrealisering Self-accountability

Ta beslutninger

Ledelse Beslutningstagning Foundational skills Tro på seg selv

Self-care (egenomsorg)

Self-care Foundational skills Ta vare på seg selv Egenkjærlighet Selvpleie

Problemløsing

Livsmestring Soft skills Problemløsning Ledelse Selvhåndtering Foundational skills Negativ tenkning

Kritisk tenkning

Soft skills Tenkning Beslutningstagning Tro på seg selv Foundational skills Læring

Sove (søvn)

Biologi Helse og sunnhet Mental helse Ta vare på seg selv Foundational skills Selvpleie

Trene

Helse og sunnhet Mental helse Trening Foundational skills Selvpleie Lykke