Livsopplevelse
Category

Livsmestring

Få et bedre liv. Knytte en økt følelse av mestring til livet.

Roles

Individ

Livsmestring Ta vare på seg selv Selvutvikling

Skillsets

Problemløsing

Livsmestring Soft skills Problemløsning Ledelse Selvhåndtering Foundational skills Negativ tenkning

Bygge selvinnsikt (introspeksjon)

Livsmestring Mental helse Egenkjærlighet Selvutvikling Foundational skills Lykke Forståelse Selvkunnskap Selvrealisering Bevissthet Selvhåndtering

Selvdisiplin

Livsmestring Prestere Fokusere Adferdsendring Motivasjon Handlekraft Selvkontroll

Bygge opp mot (være modig)

Livsmestring Motstandsdyktighet Selvhåndtering Mental robusthet

Være alene

Livsmestring Sinnsro Selvutvikling Selvkunnskap Følelser

Forenkle

Livsmestring Beslutningstagning Prestere Problemløsning Handlekraft Forståelse Fokusere Forenkle

Tidsstyring

Livsmestring Finne tid Fokusere Ledelse Organisere Tillit Grensesetting

Tilpasningsdyktig

Livsmestring Motstandsdyktighet Endringstoleranse Selvhåndtering

Sikre god rolleforståelse

Livsmestring

Antifragility

Livsmestring Motstandsdyktighet Mental robusthet

Ha en positiv innstilling

Mental helse Mindset Livsmestring Lykke Motstandsdyktighet Selvhåndtering Positivitet Mental robusthet Selvregulering

Selvregulering

Følelser Avhengighet Livsmestring Forholde seg til folk Selvhåndtering Selvregulering Selvledelse Mental robusthet

Oppsøke/ta imot hjelp

Ta imot hjelp Livsmestring Egenkjærlighet Støtte

Livsdesign

Selvutvikling Livsmestring Livskontroll Self-accountability Livskvalitet

Håndtere ubehagelige følelser

Følelser Tenkning Motstandsdyktighet Selvhåndtering Selvregulering Mental robusthet Livsmestring Livskontroll Følelsesmestring Fokusere

Livsbevissthet

Bevissthet Livskvalitet Livsmestring Leve livet Livsutvikling Tidsutnyttelse Selvutvikling Filosofi Livsinspeksjon

Programs

Mental robusthet

Mental helse Mental robusthet Selvregulering Selvhåndtering Livsmestring Selvledelse

Health checks

Selvutvikling Mental helse Forelderskap Livskvalitet Livsoptimalisering Livsmestring Livsutnyttelse Livsutvikling Selvrelasjon

Profiles

Personer som synes livet er litt tøft

Livsmestring

Livsmestring Livskvalitet Livskontroll

Responsibilities