Process

Kom i gang med data-drevet organisasjonsutvikling

Etablere en felles forståelse for hva organisasjonsutvikling er, hvorfor det er viktig og hvordan vi gjør det godt, slik at vi kan bli enige om å operasjonalisere data-dreven organisasjonsutvikling i bedriften.

Copy to your organization

Steps contained in this process:

Expand all

Sette organisasjonsutvikling på agendaen

Ønsket om å fokusere mer på eller jobbe mer bevisst og data-drevet med organisasjonsutvikling kommer som oftest fra en eller et fåtall personer i en organisasjon (såkalte "champions").

Disse personene har ofte flere av følgende trekk:

  • De er nysgjerrige på og/eller har kunnskap om organisasjonsutvikling
  • De er mer sensitive for hva de opplever som dysfunksjonelt i organisasjonen
  • De knytter større iver til hva de opplever som mulighetene i en mer velfungende organisasjon og en mer data-drevet utviklingsprosess

På dette stadiet er det viktig å bygge en felles forståelse i ledelsen/styret for hva organisasjonsutvikling er, hvorfor det er viktig og gevinstene ved å jobbe data-drevet. Hvis du er utålmodig med å sette i gang og ikke tar deg tid til å investere i samkjøring er sannsynligheten stor for å møte motstand i diskusjonen om å prioritere organisasjonsutvikling, og at hele initiativet strander på en måte som gjør det vanskelig å gjenoppta.

Her er noen sentrale ressurser som du kan sette deg inn i og formidle fra eller dele med andre for å bidra til å skape bevissthet om og få satt organisasjonsutvikling på agendaen.

Spesielt relevant er artikkelen om å operasjonalisere data-dreven organisasjonsutvikling.

For en som ønsker å lykkes med samkjøring og bevissthetsskapende arbeid som dette er det også relevant å være sterk i ferdighetssettene informasjonsbevissthet, samkjøre mennesker, kommunisere klart, kommunisere forbedring som problemer og skape adferdsendring.

Analysere, evaluere, bli samsnakket om prioritering av forbedringspotensiale

Gjennomgå besvarelsene for å forstå hvordan forbedringspotensialet vurderes av enkeltpersoner og organisasjonen under ett. Analyser avvik i besvarelser og identifiser områdene som rangerer lavest.

Bli enige om hva som bør prioriteres utbedret, og hva som kan vente.

Velg og etabler en metode/system for å jobbe data-drevet med organisasjonsutvikling

Wecomplish plattformen er en innsiktsplattform som gjør organisasjonen mer gjennomsiktig og lar deg ta data-drevne beslutninger om hvilke utviklingsinitiativ som bør prioriteres.

Se egen prosess for å onboarde en organisasjon i Wecomplish plattformen.