Profile

Personer som har en tendens til å sette andres behov foran sine egne

Finn en bærekraftig måte å prioritere deg selv på.

Categories

Ta vare på seg selv
Grensesetting
Selvpleie
Egenomsorg

Programs

Egenprioritering