Profile

Personer som sliter med mentale utfordringer

Få det bedre med deg selv. Opplev økt livsmestring og mindre skam. Fungere bedre i hverdagen og for de rundt deg.

Categories

Mental helse
Mental robusthet
Motstandsdyktighet
Positivitet
Selvfølelse
Lykke
Sinnsro
Egenkjærlighet
Følelsesmestring
Selvkontroll
Endringstoleranse
Tro på seg selv
Selvregulering
Selvhåndtering
Negativ tenkning

Health checks