Program

Egenprioritering

Bli bedre til og mer komfortabel med å sette deg selv først. Få mindre dårlig samvittighet.

Copy to your organization

Resources

People-pleasing

Ta vare på seg selv Mental robusthet Egenkjærlighet Grensesetting Ledelse

Si nei

Foundational skills Self-care Prestere Livskontroll Grensesetting Finne tid Fokusere Lykke Ta vare på seg selv Ledelse Beslutningstagning Selvpleie

Ansvarsbevissthet

Ledelse Selvutvikling Jobb/studier Bevissthet Selvstendighet Self-accountability Delegering

Self-care (egenomsorg)

Self-care Foundational skills Ta vare på seg selv Egenkjærlighet Selvpleie

Være tydelig

Kommunikasjon Ledelse Samkjøring Formidling

Pleie seg selv

Mental helse Ta vare på seg selv Foundational skills Ledelse Selvpleie

Hvile/koble av/hente seg inn/restituere

Prestere Produktivitet Sinnsro Ta vare på seg selv Selvpleie

Forventningsstyring

Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Livskontroll Finne tid Prestere Ledelse Grensesetting

Verne om seg selv

Ta vare på seg selv Foundational skills Ledelse Finne tid Egenkjærlighet Grensesetting

Gi faen

Mental helse Ta vare på seg selv Sinnsro Endringstoleranse Gøy

Selvpleie Egenomsorg Selvprioritering