Program

Relasjonsutvikling

Få flere/bedre relasjoner til folk slik at du kan leve et bedre liv.

Copy to your organization

Resources

Livskvalitet Relasjoner Relasjonsutvikling Lykke Ulykkelighet Sosialt Ensomhet

Utvikle relasjoner/vennskap

Relasjonsutvikling Etablere kontakt Skape muligheter

Utvikle personlig attraktivitet

Forholde seg til folk Skape muligheter Relasjonsutvikling Oppdragelse Attraktivitet

Skape oppmerksomhet

Relasjonsutvikling Skape muligheter Formidling

Stille gode spørsmål

Kommunikasjon Relasjonsutvikling Problemløsning Tenkning Kreativitet Innovere Adferdsendring Læring Problemidentifisering Foundational skills Ledelse Forståelse

Bygge tillit

Forholde seg til folk Relasjonsutvikling Ledelse Skape muligheter Tillit Adferdsendring

Nysgjerrighet

Innovere Relasjonsutvikling Selvutvikling Læring Lykke Forståelse

Håndtere avvisning

Etablere kontakt Motstandsdyktighet Relasjonsutvikling Mental robusthet Følelsesmestring

Gi av/by på seg selv

Relasjonsutvikling Etablere kontakt

Være åpen og sårbar

Relasjonsutvikling Tillit Selvutvikling

Føre en samtale

Relasjonsutvikling Dialog Sosialt

Være ydmyk

Læring Ledelse Forholde seg til folk Relasjonsutvikling Oppføre seg Godhet

Være inkluderende

Relasjonsutvikling Etablere kontakt Inkludering

Relasjoner Forelderskap Parforhold Relasjonsutvikling