Role

Fungeringscoach

Hjelpe individer og team og fungere bedre, både på jobb og privat.

En fungeringscoach er fokusert på å skape fungeringsbevissthet hos den som coaches, evaluere fungeringskulturen til omgivelsene og fasilitere metodisk og data-drevet arbeid med fungering når personen og kulturen er tilstrekkelig moden.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Coaching

Responsibilities contained in this role:

Expand all

Ansvarliggjøring

Hinderforståelse

Klarhet

Eksponere den som coaches for "harde sannheter"

Gjøre den som coaches oppmerksom på "harde sannheter" (på engelsk "harsh truths") om dem selv, deres perspektiv, situasjon og omgivelser.

Med harde sannheter menes ting som kan være følelsesmessig eller intellektuelt ubehagelig å bli eksponert for og ta innover seg, men som er viktig for at man skal kunne ta nødvendige utviklingssteg og forbedre egen situasjon.

Livsnavigasjon

Forstå støtteapparatet til den som coaches

Hvordan ivaretar den som coaches eget behov for anerkjennelse, råd, sparring,, spotting, ansvarliggjøring, kalibrering og utfordring i hverdagen.

Selvledelse

Forstå utviklingsregimet til den som coaches

Hvordan de jobber med å identifisere og prioritere eget utviklingspotensiale, og utbedre egen mestring, adferd og prioriteringer.

Støtte

Tenkning

Sparre med den som coaches om ting de ønsker å utvikle seg innen

Ref Meg-fokus moduset kan det være snakk om:

  • Roller de innehar
  • Vekstagenda
  • Ting de onsker hjelp med
  • Ting de opplever uklart
  • Ting de ikke mestrer godt nok
  • Ambisjoner
  • Læringsbehov
Forstå og utfordre hypoteser og ukonvensjonell tenkning hos den som coaches

Identifisere hvor den som coaches antar eller tenker annerledes enn andre, hva som farger tenkningen deres og i hvilken grad den gavner de.


Skillsets

Fungeringbevissthet

Lederstøtte Organizational development

Coaching

Coaching

Deliberately developmental

People development

Leadership development

Management Leadership Leadership support and enablement Leadership development

Surveys

Executive coaching Coaching Commitment qualification

Health checks

Organizational behaviour Framework Coaching Markedsundersøkelse Leadership mental models

Programs

Lederfungering

Individ Organisasjonsutvikling

Organisasjonsfungering

Organisasjon Organisasjonsutvikling

Coaching

Coaching Executive coaching