Role

Livspartner

Elske, verdsette og pleie hverandre. Bidra positivt til hverandres livskvalitet, livsutnyttelse og livsmetring.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Familiefungering , Parfungering

Kommunikasjon

Kommunisere egne ønsker, behov og støttepreferanser 1

Dersom du ikke evner å identifisere og artikulere dine egne ønsker, behov og støttepreferanser kan du heller ikke rimelig forvente de forstått eller hensyntatt.

Minneproduksjon

Krønike hverandres liv

Eksempelvis ta bilder av hverandre

Støtte

Identifisere og bistå partneren med deres støttebehov

Forskjellige mennesker har forskjellige ønsker om og behov for støtte innen forskjellige aspekter av livet.

Som en god partner bør du forsøke å identifisere hvor din partner har størst ønske om/behov for/utbytte av/motivasjon for støtte, og forsøke å støtte partneren innen disse områdene.

Se

Tilgjengelighet

Sette av dedikert tid til den andre

Å føle seg nedprioritert er ikke en god følelse og man kan begynne å tvile på om partneren er like dedikert, elsker like høyt eller har de samme behovene.

Følelsen kan ofte vises i et parforhold dersom:

  • Tid er en knapphet
  • Man har ulik tilknytningsstil
  • Den ene har en livsstilsjobb- eller interesse, og er lite tilgjengelig for sin partner

Å være bevisst på denne dynamikken er viktig. Det er også viktig at man forteller om sine behov så den andre parten kan få en forståelse for dette. 

Konstruktive samtaler hvor man forsøker å forstå hverandre kan bidra til at partneren selv innser at det må gjøres justeringer og selv velger å prioritere partneren sin høyere.
Sette av dedikert tid til hverandre kan bidra til at man føler seg prioritert.


Skillsets

Forholde seg til folk Relasjoner Lykke Parforhold

Forholde seg til folk Soft skills Kommunikasjon Samkjøring Læring Ledelse Foundational skills Problemløsning Ta vare på andre Forståelse Omsorg Godhet

Selvutvikling Soft skills Forholde seg til folk Ledelse Motstandsdyktighet

Forholde seg til folk Tillit

Prestere Adferdsendring Tillit

Livsmestring Mental helse Egenkjærlighet Selvutvikling Foundational skills Lykke Forståelse Selvkunnskap Selvrealisering Bevissthet Selvhåndtering

Følelser Avhengighet Livsmestring Forholde seg til folk Selvhåndtering Selvregulering Selvledelse Mental robusthet

Soft skills Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Ledelse Parforhold Tillit

Bevissthet Mental helse Motstandsdyktighet Selvhåndtering Selvregulering Følelser Negativ tenkning Positivitet

Ledelse Ta vare på andre Motivasjon Bo sammen Hensynta mennesker Forståelse Adferdsendring Ta vare på seg selv