Skillset

Self-care (egenomsorg)

Ta bedre vare på seg selv.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Egenkjærlighet , Egenprioritering

Jeg har ingen moralske kvaler med egenomsorg 4

Egoisme er en tenke- og handlemåte som utelukkende tar sikte på å fremme ens eget vel, og som bare tar hensyn til andres vel når det kan tjene egeninteressen.

En egoist er en person som handler i egeninteresse, mens en handling kan beskrives som egoistisk.

Det er ikke egoistisk å ta vare på seg selv, tvert imot. Har du det bra får de rundt deg det også bedre.

Å sette deg selv først betyr ikke å ta vare på deg selv i stedet for andre. Det betyr å inkludere og prioritere deg selv opp til toppen av listen over de du tar vare på.

Jeg vet at min evne til å praktisere egenomsorg kan bidra til å legitimere andres praktisering av egenomsorg

Som foreldre er vi rollemodeller for barna våre, og hva du gjør blir lagt merke til. Selv om det ikke alltid virker sånn så lærer barna mye av deg. Så hvis du tar vare på deg selv, setter grenser og gir uttrykk for hva du trenger, ser barna det og lærer at det er en naturlig del av livet. Hvis du derimot ikke tar vare på deg selv, ser barna det, og det kan bli mer utfordrende for dem å gi seg selv egenomsorg.

Jeg er ekstra omsorgsfull med meg selv når jeg skal gjøre noe jeg opplever spesielt utfordrende

Intuisjonen når vi skal gjøre noe vi opplever spesielt utfordrende består av alt fra å grue seg og utsette det, til å bli fortest mulig ferdig.

Dette bidrar imidlertid til å gjøre situasjonen enda mer smertefull enn den trenger å være.

Når du skal gjøre noe du opplever utfordrende, spør deg selv om hvordan det kan gjøre det enklere og mer lystbetont for deg.

Kan du, for eksempel:

  • Sørge for at du får nok tid og frihet fra distraksjoner til at du ikke trenger å stresse?
  • Be noen om hjelp, eller sørge for at du har enkel tilgang på personer du kan støtte deg til for emosjonell og/eller intellektuell støtte?
  • Gjøre hele opplevelsen hyggeligere og mer lystbetont ved å rigge deg til godt, overholde forhåndsavtalte pauser, osv?

Roles

Livsmestring Ta vare på seg selv Selvutvikling