Skillset

Unngå å utsette ting (prokrastinering)

Få ting gjort. Redusere dårlig samvittighet.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills , Få ting gjort

Jeg vet hvorfor vi prokrastinerer

Rotårsaken til prokrastinering er vår følelsesmessige respons på oppgaver vi synes er ubehagelige, lite tiltalende eller overveldende.

Vi prokrastinerer for å unngå å konfrontere disse negative følelsene og for å beskytte oss mot potensiell fiasko eller ubehag. Ved å forstå denne emosjonelle kjernen, kan vi ta tak i årsakene til prokrastineringen og utvikle strategier for å overvinne den.

"You don't have a procrastination problem. You're just expecting the thing you're procrastinating not to do the thing you would like it to do." - Myron Golden

Jeg kan ta i bruk forskjellige metoder for å unngå å utsette ting 5

Når vi prokrastinerer noe kan vi ha en varierende grad av bevissthet om det. Ofte bare prioriterer vi noe som er mer tiltalende å gjøre, fremfor å reflektere over hva vi utsetter, og hvorfor vi gjør det.

Å være bevisst hvorfor man prokrastinerer krever at man:

  1. Identifiserer at man utsetter noe
  2. Identifiserer hva som er årsaken til at man utsetter det (hvilket ubehag man knytter til det)
  3. Vurderer om det er noe man kan gjøre for å redusere/motvirke ubehaget

Når vi utsetter ting er der fordi vi frykter for (knytter angst til) utfallet.

En av måtene å redusere angsten er å redusere usikkerhet gjennom å lage en oppskrift.

Fremfor å sette i gang med noe du utsetter, sett deg ned for å lage en oppskrift som beskriver stegene involvert i å utføre arbeidet du kvier deg for. Se for deg at du lager oppskriften til en venn, og gjør stegene så enkle og tydelige at hvert steg er både enkelt å forstå, overkommelig og tilstrekkelig ufarlig.

Ved å lage en oppskrift får du en bedre oversikt over og bygger kjennskap til prosessen, samtidig som du bedre identifiserer hvilke deler av prosessen som har mer og mindre usikkerhet knyttet til seg.

Vurder så om du ville gitt prosessen til en venn for å utføre den, eller om det fortsatt er steg preget av uklarhet eller usikkerhet som gjør det urimelig å be noen andre gjennomføre prosessen. Jobb så med å avklare uklarheter og redusere usikkerhet inntil du mener at prosessen kan gjennomføres av noen uten at de trenger å være utrygge på utfallet.


Roles

Arbeid Ledelse