Anatomy

👋 Markedsklarhet

Få klarhet i hvem vi kan skape verdi for og hvordan vi kommer i posisjon for å skape den. Unngå å ikke resonnere eller bygge tillit i markedet som et resultat av et uklart, inkonsekvent eller altetende markedsfokus.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

💎 Verdiskapning 3

Hvordan kan vi bidra og skape verdi?

Hva ønsker vi å påvirke positivt?

Hva kan vi bidra med?

Hvordan kan vi skape verdi? Hva kan vi bidra til å skape som oppleves verdifullt?

🎯 Målgruppe 5

Hvem kan vi skape verdi for?

Hvem har behov, ønske og evne til å få verdi av vår hjelp?

Hva har de ansvar for eller er ønsker å påvirke positivt?

Hva er deres intuitive, foretrukne eller ønskelige måte å angripe problemer?

Hva må de være villige til å investere tid, penger og innsats i for å få utbytte ut av vår hjelp?

Hvilken del av markedet er vi fokusert på å lære mer om og forstå bedre for å kartlegge deres egnethet som målgruppe?

😅 Enablement 4

Hva kan vi hjelpe målgruppen å lykkes med?

Hvilke utfordringer kan vi hjelpe målgruppen å bruke mindre tid, penger, energi og tankekraft på?

Hvilke jobber kan vi hjelpe målgruppen med å få gjort? Hvilke ansvar kan vi gjøre det enklere å ivareta?

Hva kan vi hjelpe målgruppen med å se klarere, forstå bedre, bli mer komfortable med og mer kapable til?

Hvilke prosesser kan vi avlaste eller hjelpe målgruppen å lykkes bedre med?

🤲 Offering 3

Hva kan vi tilby målgruppen?

Hvordan foreslår vi å skape verdi for denne målgruppen?

Hvilke løsninger kan vi tilby denne målgruppen?

Hvordan går vi frem for å skape verdi?

🏃 Målgruppeadferd 3

Hvordan tenker og handler målgruppen i dag?

Hvordan tenker, føler og tilnærmer målgruppen seg verden og seg selv?

Hvordan går de frem for å ivareta ansvarene, utfører jobbene eller gjennomfører prosessene som vi kan hjelpe de med å gjøre raskere/billigere/enklere/bedre?

Hva hindrer de i å selv praktisere og lykkes med det vi hjelper folk med?

👀 Målgruppeperspektiv 3

Hva er målgruppen opptatt av?

🤩 Verdiopplevelse 2

Hva får folk ut av å samarbeide med oss?

Hvem har brukt oss og hvorfor?

Hvilket utbytte har folk hatt av våre løsninger?

☝️ Rammebetingelser 5

Hva trenger vi å forholde oss til når vi går til markedet?

Hvem eller hva konkurrerer vi med?

Hvilke mekanismer styrer, påvirker og regulerer vår bransje?

Hva gjør det vanskelig å selge løsningene våre til målgruppen?

Hva er ståa i markedet nå?

👋 Markedsposisjon 3

Hvordan kommer vi i posisjon for å kunne hjelpe?

Hvor skal vi være synlige og hva skal vi gjøre der?

Hvordan ønsker vi å fremstå?

Hva kan vi gjøre for å skape oppmerksomhet, bevissthet og kjennskap til oss?

📞 Outreach 3

Når og hvordan oppsøker vi markedet?

Hvor finner vi målgruppen?

Når er folk klare for å snakke med oss?