Individ
Category

Følelser

Mestre, nyttegjøre og formidle følelser mer effektivt.

Sub categories of this category:

Expand all

Følelsesmestring

"The best way to deal with uncomfortable emotions is to face them head-on."

"The easiest way out is through."

Skillsets

Formidle/snakke om følelser

Mental helse Følelser

Praktisere egenkjærlighet (self-love)

Følelser Egenkjærlighet Lykke Kjærlighet Selvfølelse

Forstå/tolke følelser

Følelser Selvkunnskap

Prosessere følelser

Følelser Selvregulering Selvutvikling Mental helse

Håndtere ubehagelige følelser

Følelser Tenkning Motstandsdyktighet Selvhåndtering Selvregulering Mental robusthet Livsmestring Livskontroll Følelsesmestring Fokusere

Emotional intelligence

Følelser Foundational skills Intelligens

Selvregulering

Følelser Avhengighet Livsmestring Forholde seg til folk Selvhåndtering Selvregulering Selvledelse Mental robusthet

Kjenne på følelser

Følelser Lykke Selvregulering

Verdsette følelser

Følelser Mindset

Affektbevisshet

Følelser Selvhåndtering Selvregulering Bevissthet

Egenkjærlighet Lykke Følelser

Emotional awareness

Følelser Bevissthet Emotional intelligence

Emotional development

Følelser Forelderskap Lykke Motstandsdyktighet Mental robusthet

Være alene

Livsmestring Sinnsro Selvutvikling Selvkunnskap Følelser

Emotional health

Følelser

Humørbevissthet

Bevissthet Mental helse Motstandsdyktighet Selvhåndtering Selvregulering Følelser Negativ tenkning Positivitet

Mestre følelser

Følelser Selvregulering

Emosjonell motstandsdyktighet

Motstandsdyktighet Mental robusthet Følelser

Emosjonell styrke

Motstandsdyktighet Mental robusthet Følelser Endringstoleranse Følelsesmestring

Profiles