Health check

Tilværelsen

En overordnet evaluering av trivsel og mestring innenfor de forskjellige dimensjonene som påvirker tilværelsen vår.

Helsesjekken er først og fremst tenkt brukt som et overordnet kart med lenker til mer ressurser som bryter ned og konkretiserer evalueringen av hvert enkelt perspektiv,

Copy to your organization

Livsopplevelse

Livskvalitet 2

Evaluere ens forståelse for og evne til å bygge og opprettholde høy livskvalitet.

Livsmestring 1

Evaluere ens forståelse for og evne til å bygge og opprettholde høy livsmestring.

Livsutnyttelse 1

Evaluere ens forståelse for og evne til å bygge og opprettholde høy livsutnyttelse.

Livsdesign 1

Evaluere ens forståelse for og evne til å utvikle et best mulig liv for en selv.

Relasjoner

Familie 1

Evaluere ens forhold til nære familiemedlemmer. Identifisere eventuelle utfordringer og styrke familiebånd.

Parforhold 1

Evaluere kommunikasjon, tillit, intimitet og generell tilfredshet i forholdet.

Samfunnsroller

Jobb 1

Evaluere jobbtillfredshet, arbeidsmiljø, karrierevekst og balansen mellom arbeidsliv og personlige interesser.

Skole 2

Evaluere akademiske prestasjoner, læringserfaringer og trivsel på skolen.

Forelderrollen 4

Evaluere ens evne til å oppfylle foreldrerollen, skape en støttende og kjærlig familieatmosfære og bidra positivt til barnas trivsel.

Selvinteraksjon

Selvforhold 4

Forstå ens egne følelser, behov og mål i livet, og å sikre at man kan ta vare på seg selv både mentalt og emosjonelt.

Selvbehandling 1

Evaluere hvordan man snakker til, behandler og hensyntar seg selv.

Selvpleie 2

Evaluere tiden og omsorgen man gir seg selv. Å evaluere dette området hjelper til med å identifisere om man tar seg tid til nødvendig hvile, rekreasjon og egenomsorg og interesser som gir glede og oppfyllelse.

Selvutvikling 1

Evaluere ens engasjement og evne til å praktisere personlig vekst, læring og utvikle ferdigheter.

Trygghet og sikkerhet

Bosted 1

Trivsel og tilfredshet med ens bolig, boforhold og nærområde. Det handler om å skape et trygt og behagelig miljø.

Økonomi

Evaluere økonomisk trygghet, tilfredshet med inntekt og utgifter, og evnen til å oppfylle økonomiske mål og behov.