Program

Coaching

Kartlegge en persons egnethet og motivasjon for å bli coachet. Bli samsnakket om hva velfungerende coaching ser ut som. Lykkes med å oppnå effektene av god coaching.

Copy to your organization