Program

Coachingskills

Mestre ferdighetene som gjør en bedre i stand til å coache andre på en effektiv og tillitsvekkende måte.

Copy to your organization

Resources

Lytte

Forholde seg til folk Soft skills Kommunikasjon Samkjøring Læring Ledelse Foundational skills Problemløsning Ta vare på andre Forståelse Omsorg Godhet

Stille gode spørsmål

Kommunikasjon Relasjonsutvikling Problemløsning Tenkning Kreativitet Innovere Adferdsendring Læring Problemidentifisering Foundational skills Ledelse Forståelse

Utvise empati

Forholde seg til folk Soft skills Samkjøring Ledelse Ta vare på andre Godhet

Holde folk ansvarlige

Ledelse Støtte

Bygge tillit

Forholde seg til folk Relasjonsutvikling Ledelse Skape muligheter Tillit Adferdsendring

Samkjøre mennesker

Soft skills Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Ledelse Parforhold Tillit

Holde fokus

Prestere Finne tid Fokusere Ledelse

Problemløsing

Livsmestring Soft skills Problemløsning Ledelse Selvhåndtering Foundational skills Negativ tenkning

Tålmodighet

Ledelse Motstandsdyktighet Positivitet Endringstoleranse Oppføre seg Godhet

Være ydmyk

Læring Ledelse Forholde seg til folk Relasjonsutvikling Oppføre seg Godhet

Fjerne folks hindre

Ledelse Ta vare på andre Motivasjon Bo sammen Hensynta mennesker Forståelse Adferdsendring Ta vare på seg selv

Skape adferdsendring

Adferdsendring Ledelse Motivasjon

Motivere mennesker

Ledelse Adferdsendring Motivasjon Handlekraft

Growth mindset (vekstmentalitet)

Mindset Selvutvikling Ledelse Jobb/studier Foundational skills Læring Tro på seg selv Prestere Positivitet Self-accountability Forelderskap

Utvise empati

Forholde seg til folk Soft skills Samkjøring Ledelse Ta vare på andre Godhet

Zoome ut/inn

Perspektiv Tenkning Selvhåndtering Forståelse Sinnsro Fokusere Problemløsning Beslutningstagning Forenkle Bevissthet

Prosessbevissthet

Bevissthet Problemløsning Tillit

Problemidentifisering

Problemidentifisering Kreativitet Innovere Forståelse Problemløsning