Program

Sosiale arenaer 2.0

Jeg (Eirik Alfstad Johansen) forsøker å etablere noen sosiale arenaer som jeg og mennesker jeg ønsker å investere i mener er verdt vår tid og energi, og som gir oss et påskudd til å treffes med en viss hyppighet.

I versjon 1.0 designet jeg arenaer som var fokusert på innholdsmessig tematikk. Bakgrunnen var at et tematisk fokus virket å være premisset for arenaene jeg så rundt meg, og jeg hadde ikke nok selvtillit som sosial produktdesigner til å vike fra normen.

I versjon 2.0, informert av flere menneskemøter og nøyere introspeksjon, har jeg tillatt meg å være friere i mitt designpremiss. Fremfor å organisere arenaene rundt konkret tematikk har jeg i stedet designet de rundt dimensjoner av savn.

2.0 arenaene er derfor brutt ned i:

🌱 Støttefellesskap for selvstendige menneskeutviklere (kollegialt savn)

📐 Organisasjonsarkitektene (faglig savn)

🤔 Perspektivklubben (intellektuelt savn)

🧭 Navigatørene (progresjonsmessig savn)

Copy to your organization