AI template

Få innspill til markedsstrategi

Jeg ønsker å reflektere over og skape bedre klarhet i hvordan jeg bør tilnærme meg og kommunisere verdien jeg kan levere til markedet.

Jeg er fokusert på å hjelpe Målgruppe i Situasjon som i forsøk på å få gjort Jobb/Ansvar støter på Problem.

Jeg mener jeg kan hjelpe de å lindre Smerte og oppnå Gevinst ved hjelp av Løsning.

Kan du hjelpe meg med å tenke på dette ved å komme med innspill til forskjellige aspekter ved markedet og min tilnærming til dette?

Jeg ønsker å diskutere følgende aspekt av markedet:

Create prompt Copy to your organization