Selvledelse
Category

Selvhåndtering

Regulere egne følelser, tanker og adferd effektivt i forskjellige situasjoner.

Skillsets

Selvregulering

Følelser Avhengighet Livsmestring Forholde seg til folk Selvhåndtering Selvregulering Selvledelse Mental robusthet

Affektbevisshet

Følelser Selvhåndtering Selvregulering Bevissthet

Zoome ut/inn

Perspektiv Tenkning Selvhåndtering Forståelse Sinnsro Fokusere Problemløsning Beslutningstagning Forenkle Bevissthet

Hindre overtenkning

Avlæring Motstandsdyktighet Negativ tenkning Selvhåndtering Sinnsro Mental robusthet

Stanse katastrofetenkning

Motstandsdyktighet Negativ tenkning Selvhåndtering Mental robusthet

Håndtere bekymring

Motstandsdyktighet Negativ tenkning Selvregulering Selvhåndtering Sinnsro Mental robusthet Følelsesmestring Lykke

Håndtere negative tanker

Tenkning Motstandsdyktighet Selvhåndtering Negativ tenkning Lykke

Håndtere ubehagelige følelser

Følelser Tenkning Motstandsdyktighet Selvhåndtering Selvregulering Mental robusthet Livsmestring Livskontroll Følelsesmestring Fokusere

Ha en positiv innstilling

Mental helse Mindset Livsmestring Lykke Motstandsdyktighet Selvhåndtering Positivitet Mental robusthet Selvregulering

Problemløsing

Livsmestring Soft skills Problemløsning Ledelse Selvhåndtering Foundational skills Negativ tenkning

Self-awareness

Selvutvikling Bevissthet Selvhåndtering Selvkunnskap Forholde seg til folk Self-awareness Self-accountability

Metakognitiv bevissthet

Bevissthet Tenkning Selvhåndtering Selvkunnskap

Holde roen

Selvhåndtering

Håndtere frykt

Selvhåndtering Selvregulering Følelsesmestring

Bygge opp mot (være modig)

Livsmestring Motstandsdyktighet Selvhåndtering Mental robusthet

Håndtere kjeft

Kjeft Adferdsendring Selvhåndtering Selvregulering Mental robusthet Motstandsdyktighet

Tilpasningsdyktig

Livsmestring Motstandsdyktighet Endringstoleranse Selvhåndtering

Humørbevissthet

Bevissthet Mental helse Motstandsdyktighet Selvhåndtering Selvregulering Følelser Negativ tenkning Positivitet

Bygge selvinnsikt (introspeksjon)

Livsmestring Mental helse Egenkjærlighet Selvutvikling Foundational skills Lykke Forståelse Selvkunnskap Selvrealisering Bevissthet Selvhåndtering

Self-parenting

Selvutvikling Self-accountability Self-parenting Selvhåndtering Egenkjærlighet Egenomsorg

Programs

Mental robusthet

Mental helse Mental robusthet Selvregulering Selvhåndtering Livsmestring Selvledelse

Processes

Selvregulering Selvhåndtering Sinnsro Negativ tenkning

Selvregulering Selvhåndtering Sinnsro