Tenkning
Category

Bevissthet

Evnen til å oppleve verden rundt oss og oss selv, både i øyeblikket og over tid.

"Det du er bevisst kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst gjør noe med deg."

Skillsets

Affektbevisshet

Følelser Selvhåndtering Selvregulering Bevissthet

Påvirkningsbevissthet

Forholde seg til folk Ledelse Oppdragelse Bevissthet

Handle tilsiktet/intensjonelt

Ledelse Bevissthet Finne tid Tillit Fokusere

Ansvarsbevissthet

Ledelse Selvutvikling Jobb/studier Bevissthet Selvstendighet Self-accountability Delegering

Forstå noe dypt

Forståelse Kommunikasjon Formidling Tenkning Bevissthet Overbevise Adferdsendring Sinnsro Læring

Self-awareness

Selvutvikling Bevissthet Selvhåndtering Selvkunnskap Forholde seg til folk Self-awareness Self-accountability

Metakognitiv bevissthet

Bevissthet Tenkning Selvhåndtering Selvkunnskap

Humørbevissthet

Bevissthet Mental helse Motstandsdyktighet Selvhåndtering Selvregulering Følelser Negativ tenkning Positivitet

Reflektere

Tenkning Bevissthet Ledelse Læring

Energibevissthet

Bevissthet Fokusere Organisere Grensesetting

Prosjektbevissthet

Bevissthet Finne tid

Emotional awareness

Følelser Bevissthet Emotional intelligence

Livsbevissthet

Bevissthet Livskvalitet Livsmestring Leve livet Livsutvikling Tidsutnyttelse Selvutvikling Filosofi Livsinspeksjon

Prosessbevissthet

Bevissthet Problemløsning Tillit

Zoome ut/inn

Perspektiv Tenkning Selvhåndtering Forståelse Sinnsro Fokusere Problemløsning Beslutningstagning Forenkle Bevissthet

Bygge selvinnsikt (introspeksjon)

Livsmestring Mental helse Egenkjærlighet Selvutvikling Foundational skills Lykke Forståelse Selvkunnskap Selvrealisering Bevissthet Selvhåndtering

Informasjonsbevissthet

Bevissthet

Klarhet

Bevissthet Forståelse Kommunikasjon Formidling Selvforståelse Tenkning Adferdsendring Sinnsro