Program

Mental robusthet

Takle mentalt utfordrende situasjoner bedre. Bli en person andre vil ha med seg i krigen.

Copy to your organization

Resources

Håndtere kjeft

Kjeft Adferdsendring Selvhåndtering Selvregulering Mental robusthet Motstandsdyktighet

Være trygg på seg selv

Mental helse Foundational skills Egenkjærlighet Selvfølelse Tro på seg selv Mental robusthet Lykke Selvbilde

Antifragility

Livsmestring Motstandsdyktighet Mental robusthet

Bygge opp mot (være modig)

Livsmestring Motstandsdyktighet Selvhåndtering Mental robusthet

Emosjonell motstandsdyktighet

Motstandsdyktighet Mental robusthet Følelser

Emosjonell styrke

Motstandsdyktighet Mental robusthet Følelser Endringstoleranse Følelsesmestring

Psykologisk/mentalt robust

Motstandsdyktighet Mental robusthet

Håndtere avvisning

Etablere kontakt Motstandsdyktighet Relasjonsutvikling Mental robusthet Følelsesmestring

Stanse katastrofetenkning

Motstandsdyktighet Negativ tenkning Selvhåndtering Mental robusthet

Hindre overtenkning

Avlæring Motstandsdyktighet Negativ tenkning Selvhåndtering Sinnsro Mental robusthet

Håndtere ubehagelige følelser

Følelser Tenkning Motstandsdyktighet Selvhåndtering Selvregulering Mental robusthet Livsmestring Livskontroll Følelsesmestring Fokusere

People-pleasing

Ta vare på seg selv Mental robusthet Egenkjærlighet Grensesetting Ledelse

Emotional development

Følelser Forelderskap Lykke Motstandsdyktighet Mental robusthet

Håndtere bekymring

Motstandsdyktighet Negativ tenkning Selvregulering Selvhåndtering Sinnsro Mental robusthet Følelsesmestring Lykke

Håndtere angst

Følelsesmestring Mental robusthet Lykke

Ha en positiv innstilling

Mental helse Mindset Livsmestring Lykke Motstandsdyktighet Selvhåndtering Positivitet Mental robusthet Selvregulering

Mental trening

Selvutvikling Prestere Motstandsdyktighet Mental robusthet

Selvregulering

Følelser Avhengighet Livsmestring Forholde seg til folk Selvhåndtering Selvregulering Selvledelse Mental robusthet

Affektbevisshet

Følelser Selvhåndtering Selvregulering Bevissthet

Zoome ut/inn

Perspektiv Tenkning Selvhåndtering Forståelse Sinnsro Fokusere Problemløsning Beslutningstagning Forenkle Bevissthet

Håndtere negative tanker

Tenkning Motstandsdyktighet Selvhåndtering Negativ tenkning Lykke

Problemløsing

Livsmestring Soft skills Problemløsning Ledelse Selvhåndtering Foundational skills Negativ tenkning

Self-awareness

Selvutvikling Bevissthet Selvhåndtering Selvkunnskap Forholde seg til folk Self-awareness Self-accountability

Metakognitiv bevissthet

Bevissthet Tenkning Selvhåndtering Selvkunnskap

Holde roen

Selvhåndtering

Håndtere frykt

Selvhåndtering Selvregulering Følelsesmestring

Tilpasningsdyktig

Livsmestring Motstandsdyktighet Endringstoleranse Selvhåndtering

Humørbevissthet

Bevissthet Mental helse Motstandsdyktighet Selvhåndtering Selvregulering Følelser Negativ tenkning Positivitet

Bygge selvinnsikt (introspeksjon)

Livsmestring Mental helse Egenkjærlighet Selvutvikling Foundational skills Lykke Forståelse Selvkunnskap Selvrealisering Bevissthet Selvhåndtering

Self-parenting

Selvutvikling Self-accountability Self-parenting Selvhåndtering Egenkjærlighet Egenomsorg

Mestre følelser

Følelser Selvregulering

Kjenne på følelser

Følelser Lykke Selvregulering

Prosessere følelser

Følelser Selvregulering Selvutvikling Mental helse

Selvregulering Selvhåndtering Sinnsro Negativ tenkning