Role

Individ

Utvikle og opprettholde høy livskvalitet slik at man kan tilføre andre verdi.

"Our ultimate responsibility is not to the social world, but to ourselves."

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Selvutvikling , Familiefungering , Individfungering

Forståelse

Utvikle forståelsen av/jakte klarhet rundt meg selv, verden og min rolle i den
 • Hvem er jeg (identitet, personlighet, preferanser, trekk, etc)?
 • Hvordan passer jeg inn i familien/organisasjonen/lokalmiljøet/verden?

Oppsøke folk med en forståelse for livet og verden som resonnerer hos meg og lære fra dem

Dette kan være

 • Historiske tenkere/filosofer
 • Moderne tenkere
 • Folk rundt deg med relevant innsikt og høy kvalitet på egen tenkning

Lykke

Egen lykke

Du (og ingen andre) har ansvaret for din egen lykke. Hvis du ikke tar dette ansvaret selv, er sannsynligheten liten for at du vil være og forbli lykkelig over tid.

Praktisere takknemlighet 1

Oppsummere hva som har skjedd som har vært bra/jeg er takknemlig for.

Relasjoner

Finne/skape en eller flere velfungerende grupper å høre til 1

En gruppe er en samling av mennesker som vanligvis ivaretar en eller flere av ensomhetsperspektivene på hverandres vegne.

Bygge og vedlikeholde et nettverk av likesinnede mennesker som jeg kan leke og vokse sammen med 3

"Find your betters" - Paul Buchheit

«Choosing the people we’re closest to is the most important thing we can do to affect what we want.» - Luke Burgis

"Make friends with people who want the best for you'" - Jordan Peterson

According to the research by social psychologist Dr. David McClelland of Harvard, the people you habitually associate with determines as much as 95% of your success or failure in life.

Bygge opp et velfungerende støtteapparat med støttespillere

Å bygge et støtteapparat som en privatperson betyr å etablere et nettverk av mennesker, ressurser og tjenester som kan gi deg støtte, veiledning, hjelp og omsorg i ulike aspekter av livet ditt. Dette støtteapparatet kan være viktig for å håndtere utfordringer, oppnå mål og generelt forbedre livskvaliteten din.

Støtteapparatet ditt kan inkludere:

 1. Familie: Dette er vanligvis den nærmeste gruppen av mennesker, som foreldre, søsken, ektefelle/partner, og barn. Familien gir ofte emosjonell støtte og kan hjelpe med praktiske oppgaver.

 2. Venner: Venner er en viktig del av støtteapparatet, og de kan gi sosial støtte, samtaler, og hjelp i tider med behov.

 3. Mentorer: Mentorer er erfarne personer innenfor ditt felt eller interesseområde som kan gi deg veiledning, råd og hjelp med å utvikle ferdigheter eller karriere.

 4. Coacher: Coacher er profesjonelle som er spesialtrent i å hjelpe enkeltpersoner med å sette og nå mål, utvikle ferdigheter, takle utfordringer og forbedre livskvaliteten.
 5. Helsepersonell: Lege, psykolog, terapeut eller andre helsepersonell kan gi medisinsk eller psykologisk støtte og behandling når det er nødvendig.

 6. Kollegaer: Kollegaer på jobben eller i skolen kan være en kilde til støtte og samarbeid.

 7. Støttegrupper: Grupper av mennesker med lignende utfordringer eller interesser kan gi et fellesskap hvor du kan dele erfaringer og få støtte.

 8. Tjenester: Dette inkluderer tjenester som barnehage, hjemmehjelp, rådgivning og andre tjenester som kan avlaste deg i hverdagen.

 9. Selvpleie: Å bygge et støtteapparat innebærer også å ta vare på deg selv, inkludert god ernæring, mosjon og søvn.

Det å ha et sterkt og pålitelig støtteapparat kan hjelpe deg med å takle stress, utfordringer og endringer i livet ditt, samtidig som det gir deg muligheten til å oppnå dine mål og leve et mer balansert og tilfredsstillende liv.

Det er viktig å investere tid og innsats i å utvikle og opprettholde dette støtteapparatet gjennom hele livet ditt.

Selvkunnskap

Bygge opp innsikt i hva som gjør meg lykkelig

A good life is a progressive expansion of the things that bring you pleasure.

Bygge/akkumulere selvinnsikt 1

Innsikt i egne personlighetstrekk, kjennetegn, preferanser, styrker, svakheter, etc.

Bygge en identitet

"You can also lose your identity through the gradual merging in a relationship. A healthy relationship should be reciprocal in encouraging and maintaining an individual sense of self."

"When we lose our identity and sense of self, we are likely to seek our sense of self-worth from others. It suddenly becomes very important how others view us, as our sense of value and self-worth, our feelings of confidence, are dependent on external factors such as our physical appearance, success, status, money, and even fame. As a result, we seek reassurance and praise from others to feel OK about ourselves - but in reality, our emotional well-being depends on how we feel about ourselves."

Selvregulering

Hvordan vi oppfører oss, tenker og føler

“We are dangerous when we are not conscious of our responsibility for how we behave, think, and feel.” - Marshall B. Rosenberg

Selvutvikling

Identifisere hva som negativt påvirker mine evne til å fungere i verden, og korrigere for det 1

Som individ har vi et ansvar for å fungere godt, både ovenfor oss selv og omgivelsene våre.

For å fungere godt trenger vi bl.a.:

Alle disse komponentene påvirker vår livskvalitet som igjen påvirker vår fungeringsevne.

Når vi snakker om å identifisere hva som negativt påvirker ens evne til å fungere og korrigere for dette snakker vi eksempelvis om å:

 • Identifisere og overkomme mentale utfordringer (eksempelvis ting jeg frykter, knytter avsky til eller har vansker med å kontrollere)
 • Bli bedre på ting som ikke faller seg naturlig for meg
Utfordre egen komfortsone

Gjøre ting jeg knytter mildt ubehag til (ting som gjør meg engstelig, redd, pinlig berørt, etc).

"Embrace discomfort, because it means you’re learning something." -  Ginni Rometty, CEO of IBM

Ta ansvar for ledelse og parenting av meg selv

Det kan være lett å tenke at sjefen vår har ansvar for å lede oss og våre foreldre har ansvaret for vår parenting. Men på et tidspunkt trenger vi å overta ansvaret for både ledelse og parenting oss selv, både for å sikre en best mulig ivarategelse av ansvaret, og samtidig kunne vise forståelse, omsorg og tilgivelse ovenfor personer som kanskje ikke har lykkes å gi oss den ledelse eller forelderskap vi har hatt behov for.

Les mer om selvledelse og self-parenting.

Økonomi

Ta steg mot økonomisk uavhengighet

Achieve financial independence

Opprettholde en økonomisk buffer til uforutsette kostnader

Eksempler på uforutsette kostnader kan være:

 • Økte kostnader (eks. høyere boligrente eller høyere strømpriser)
 • Viktige ting som går i stykker (eks. vaskemaskin)
 • Nære relasjoner som har havnet i en knipe og trenger penger

Skillsets

Mental helse Ta vare på seg selv Foundational skills Ledelse Selvpleie

Mental helse Foundational skills Egenkjærlighet Selvfølelse Tro på seg selv Mental robusthet Lykke Selvbilde

Selvutvikling Soft skills Forholde seg til folk Ledelse Motstandsdyktighet

Helse og sunnhet Mental helse Trening Foundational skills Selvpleie Lykke

Avlæring Selvfølelse Foundational skills Forholde seg til folk Ledelse Tro på seg selv Godhet Selvregulering Negativ tenkning

Forholde seg til folk Ledelse Bo sammen Oppføre seg Godhet

Foundational skills Self-care Prestere Livskontroll Grensesetting Finne tid Fokusere Lykke Ta vare på seg selv Ledelse Beslutningstagning Selvpleie

Ta vare på seg selv Foundational skills Ledelse Finne tid Egenkjærlighet Grensesetting

Ta imot hjelp Livsmestring Egenkjærlighet Støtte

Livsmestring Mental helse Egenkjærlighet Selvutvikling Foundational skills Lykke Forståelse Selvkunnskap Selvrealisering Bevissthet Selvhåndtering

Self-care Foundational skills Ta vare på seg selv Egenkjærlighet Selvpleie

Biologi Helse og sunnhet Mental helse Ta vare på seg selv Foundational skills Selvpleie

Produktivitet Selvutvikling Lykke Foundational skills Selvrealisering Self-accountability

Bevissthet Livskvalitet Livsmestring Leve livet Livsutvikling Tidsutnyttelse Selvutvikling Filosofi Livsinspeksjon Livsnavigasjon

Surveys

Livskvalitet Lykke Livsopplevelse

Livskvalitet Relasjoner Relasjonsutvikling Lykke Ulykkelighet Sosialt Ensomhet

Health checks

Livskvalitet Livsoptimalisering