Role

Forelder

Støtte og utvikle barna til å bli selvstendige, velbalanserte og velfungerende mennesker som har det bra med seg selv og er godt rigget for å mestre livet og skape verdi for omgivelsene. Lede familien.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Familiefungering


Skillsets

Foundational skills Self-care Prestere Livskontroll Grensesetting Finne tid Fokusere Lykke Ta vare på seg selv Ledelse Beslutningstagning Selvpleie

Oppdragelse Relasjonsutvikling

Forholde seg til folk Soft skills Kommunikasjon Samkjøring Læring Ledelse Foundational skills Problemløsning Ta vare på andre Forståelse Omsorg Godhet

Leve livet Motivasjon Anerkjennelse og validering Takknemlighet Positivitet Lykke Selvfølelse Stemning Feiring

Forholde seg til folk Ledelse Oppdragelse Bevissthet

Avlæring Selvfølelse Foundational skills Forholde seg til folk Ledelse Tro på seg selv Godhet Selvregulering Negativ tenkning

Mindset Selvutvikling Ledelse Jobb/studier Foundational skills Læring Tro på seg selv Prestere Positivitet Self-accountability Forelderskap

Ledelse Ta vare på andre Motivasjon Bo sammen Hensynta mennesker Forståelse Adferdsendring Ta vare på seg selv

Forholde seg til folk Tillit

Surveys

Livskvalitet Lykke Livsopplevelse

Health checks

Oppdragelse Oppvekst Forelderskap Strategi

Oppdragelse Forelderskap Strategi

Programs

Mental helse Mental robusthet Selvregulering Selvhåndtering Livsmestring Selvledelse