Skillsets

Forholde seg til folk Ledelse Arbeid

Forholde seg til folk Soft skills Kommunikasjon Samkjøring Læring Ledelse Foundational skills Problemløsning Ta vare på andre Forståelse Omsorg Godhet

Arbeid Organisere Livskontroll Finne tid Fokusere Foundational skills Ledelse Prestere Holde orden Tillit

Ledelse Beslutningstagning Foundational skills Tro på seg selv

Forholde seg til folk Relasjonsutvikling Ledelse Skape muligheter Tillit Adferdsendring

Mental helse Ta vare på seg selv Foundational skills Ledelse Selvpleie

Ledelse Arbeid Beslutningstagning Tillit

Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Bo sammen Ledelse Konflikthåndtering

Soft skills Beslutningstagning Finne tid Fokusere Ledelse Adferdsendring Grensesetting

Kommunikasjon Ledelse Samkjøring Formidling

Forholde seg til folk Ledelse

Soft skills Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Ledelse Parforhold Tillit

Prestere Finne tid Fokusere Ledelse

Selvutvikling Soft skills Forholde seg til folk Ledelse Motstandsdyktighet

Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Livskontroll Finne tid Prestere Ledelse Grensesetting

Ledelse Finne tid Delegering

Kommunikasjon Relasjonsutvikling Problemløsning Tenkning Kreativitet Innovere Adferdsendring Læring Problemidentifisering Foundational skills Ledelse Forståelse

Avlæring Selvfølelse Foundational skills Forholde seg til folk Ledelse Tro på seg selv Godhet Selvregulering Negativ tenkning

Foundational skills Self-care Prestere Livskontroll Grensesetting Finne tid Fokusere Lykke Ta vare på seg selv Ledelse Beslutningstagning Selvpleie

Ta vare på seg selv Foundational skills Ledelse Finne tid Egenkjærlighet Grensesetting

Forholde seg til folk Ledelse Bo sammen Oppføre seg Godhet

Ledelse Bevissthet Finne tid Tillit Fokusere

Livsmestring Soft skills Problemløsning Ledelse Selvhåndtering Foundational skills Negativ tenkning

Motstandsdyktighet Ledelse Endringstoleranse

Ledelse Motstandsdyktighet Positivitet Endringstoleranse Oppføre seg Godhet

Læring Ledelse Forholde seg til folk Relasjonsutvikling Oppføre seg Godhet

Kommunikasjon Samkjøring Adferdsendring Overbevise Ledelse

Ledelse Ta vare på andre Motivasjon Bo sammen Hensynta mennesker Forståelse Adferdsendring Ta vare på seg selv

Ledelse Adferdsendring Motivasjon Handlekraft

Mindset Selvutvikling Ledelse Jobb/studier Foundational skills Læring Tro på seg selv Prestere Positivitet Self-accountability Forelderskap

Ledelse Selvutvikling Jobb/studier Bevissthet Selvstendighet Self-accountability Delegering

Forholde seg til folk Soft skills Samkjøring Ledelse Ta vare på andre Godhet

Leve livet Motivasjon Anerkjennelse og validering Takknemlighet Positivitet Lykke Selvfølelse Stemning Feiring

Motivasjon Forholde seg til folk Tillit

Fokusere Ledelse Arbeid Livskontroll Prestere Selvkontroll Handlekraft Tillit

Perspektiv Tenkning Selvhåndtering Forståelse Sinnsro Fokusere Problemløsning Beslutningstagning Forenkle Bevissthet

Relasjonsutvikling Tillit Selvutvikling

Forholde seg til folk Ledelse Oppdragelse Bevissthet

Livsmestring Finne tid Fokusere Ledelse Organisere Tillit Grensesetting

Tenkning Kreativitet Ledelse Innovere Fokusere

Mental helse Lykke Ledelse Godhet Takknemlighet

Ta vare på seg selv Mental robusthet Egenkjærlighet Grensesetting Ledelse

Adferdsendring Ledelse Motivasjon

Bevissthet Problemløsning Tillit

Tenkning Bevissthet Ledelse Læring